Weet precies welke resultaten uw website boekt

Heeft u enig idee wat uw websitebezoekers doen? Hoe ze uw website zien, of ze wel alles zien en waar ze heen klikken? Om volledig te profiteren van uw website is het belangrijk om exact te weten welke resultaten er worden geboekt. Met Web Analytics ziet u wat uw investering in bijvoorbeeld SEO of Online Advertising doet.

Met Web Analytics meten wij onder andere het aantal bezoekers, hoe lang ze op uw site blijven, of eerdere bezoekers nog eens terug komen, met welke zoekwoorden ze op uw site terecht komen en waar ze weer afhaken. Vooral dat laatste vinden we belangrijk, want als we weten waar ze afhaken, weten we ook hoe we uw site (nog beter) kunnen optimaliseren.

Met behulp van Web Analytics kunnen wij de zwakke plek in uw website lokaliseren.

Google Analytics

Met het gebruik van een statistiekenpakket als Google Analytics kunt u zien wat een bezoeker precies doet op uw website. Het kopen van een product, het bestellen van een dienst, een stappenplan invullen, het contactformulier opsturen… Deze handelingen bestaan allemaal uit een aantal stappen. Door het gebruik van Web Analytics zien wij precies bij welke stap een gebruiker afhaakt. Misschien is het bestellen van een product te ingewikkeld? Of telt uw contactformulier teveel verplichte velden? Web Analytics maakt het allemaal inzichtelijk.

En dat niet alleen, zelfs de meest simpele handelingen zijn te zien met behulp van Web Analytics. Hoever een bezoeker naar beneden scrollt op een pagina, welke muisbewegingen er gemaakt worden, waar er geklikt wordt, welke toetsen bezoekers aanslaan en hoe lang een bepaald gedeelte van de website bekeken wordt. Hier anticiperen wij op.